Chung cư Spendora

THÔNG TIN DỰ ÁN

– Tên dự án: Chung cư Spendora
– Chủ đầu tư: An Khánh JVC
– Địa chỉ: Khu đô thị Bắc An Khánh

PHẠM VI, THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

– Cung cấp kính ốp cánh tủ bếp. 320 bộ tủ bếp (02 giai đoạn)
– Hoàn thành: 2013