Gương đen ghép

1.000.000 949.000

Gương ghép

Màu sắc: Đen

Vật liệu: Gương bỉ nhập khẩu

Độ đày: 5mm

Kích thước: Đo trên thực tế

Đơn giá tính trên m2