Ánh vàng sáng

1.600.000 1.400.000

Màu sắc: Màu ánh vàng sáng – T046

Vật liệu: Kính cường lực 8ly, 6ly

Kích thước: Đo trên thực tế

Đơn giá tính trên m2

Danh mục: