Gương ghép quả trám

1.700.000 1.500.000

Màu sắc: Trắng

Vật liệu: Gương bỉ nhập khẩu

Độ đày: 5mm

Cách thức: Ghép tấm

Kích thước: Đo trên thực tế

đơn hàng tính trên m2

Danh mục: