Gương ghép quả trám

1.600.000 1.500.000

Ghép hình quả trám

Màu sắc: Trắng

Vật liệu: Gương bỉ nhập khẩu

Độ đày: 5mm, mài xiết cạnh

Kích thước: đo trên thực tế

Danh mục: