Vách dựng

1.500.000

  • Kính

Màu sắc: Trắng trong

Vật liệu: Kính an toàn

Độ đày: 6,38mm

Kích thước: Đo trên thực tế

  • Khung

Màu sắc: Đen

Hệ: 55

Độ dày: 1,4mm

Kích thước: Đo trên thực tế

Đơn giá tính trên m2

hàng có sẵn