Đội Ngũ Nhân Sự

“Hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia. Nguyên Khí thịnh thì thế nước mạnh”

Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại TD với đội ngũ nhân sự nòng cốt, những cử nhân – kỹ sư sáng giá tốt nghiệp từ các trường Đại Học, Cao Đẳng với những kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao. TDGLASS với 90% nhân viên tốt nghiệp Đại học và trên đại học, bên cạnh nhân viên chính thức thì TDGLASS còn hợp tác với các đối tác người ngoài, nhằm mở rộng thị trường trong và ngoài nước