Văn hóa Công ty

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; TDGLASS còn là nơi tập trung những nhân viên ưu tú – những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh; có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân; luôn lấy Văn hóa công ty làm giá trị cốt lõi; làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Đối với khách hàng: TDGLASS luôn tận tâm phục vụ, đem đến những dịch vụ tốt nhất.

Đối với đối tác: TDGLASS luôn là bạn đồng hành đáng tin cậy.